left right

ROCC bouwt mee aan de toekomstige skyline in jouw omgeving.

Projectontwikkeling.

Renovatie projecten.

ROCC koopt, renoveert en verkoopt.

ROCC geeft een nieuwe kans aan gebouwen en ruimtes die snakken naar een totale make-over. We kopen een appartement, huis of villa aan en spelen tijdens de restauratie in op de nieuwste trends, zeker op energetisch en esthetisch niveau. Ons inhouse talent van (interieur)architecten en vakkundige stielmannen geeft een nieuwe dimensie aan de woning: functioneel en gebruiksvriendelijk, steeds energetisch en esthetisch. 

Nieuwbouw projecten.

Eén aanspreekpunt voor jouw vernieuwend bouwtraject.

ROCC spoort hedendaagse gronden- en nieuwbouwprojecten op met grote focus en vakkennis in functie haalbaarheid en kwaliteit voor de uiteindelijke koper. We gaan samen met onze gekwalificeerde makelaars, architecten en (onder)aannemers op zoek projecten waarbij de woonsfeer er één is van finesse en comfort. Hierbij zijn we steeds geïnteresseerd om te werken met vernieuwende bouwtechnieken en energie oplossingen. In samenspraak met onze klant proberen we al deze verschillende facetten en noden in een lijn te krijgen. 

Aanpak.

De aanpak van projectontwikkeling in de bouwsector kan variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Over het algemeen omvat het proces van projectontwikkeling de volgende stappen:

In deze fase wordt een idee of een behoefte voor een bouwproject geïdentificeerd. Dit kan voortkomen uit marktonderzoek, overheidsinitiatieven, klantvragen of andere bronnen. Het is belangrijk om de haalbaarheid van het project te beoordelen en de doelstellingen en vereisten ervan vast te stellen.

In de voorstudie fase wordt het project verder geanalyseerd en beoordeeld op zijn technische, financiële, juridische en milieuaspecten. Dit omvat het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het verkrijgen van vergunningen en het inschatten van de potentiële risico’s en voordelen van het project. Op basis van deze analyse wordt besloten of het project levensvatbaar is en de moeite waard om voort te zetten.

Nadat de haalbaarheid van het project is bevestigd, wordt er een ontwerp gemaakt. Dit omvat het opstellen van bouwtekeningen, het specificeren van. materialen en het bepalen van de bouwmethoden. Het ontwerp moet voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en rekening houden met de behoeften en wensen van de beoogde gebruikers.

Voordat met de feitelijke bouwwerkzaamheden kan worden begonnen, moeten de benodigde vergunningen en goedkeuringen worden verkregen. Dit omvat het indienen van de benodigde documenten en plannen bij de relevante overheidsinstanties en het voldoen aan de gestelde eisen en normen.

In deze fase wordt het daadwerkelijke bouwproces gestart. Het omvat het aanbesteden van bouwcontracten, het selecteren van aannemers en leveranciers, en het beheren en toezicht houden op de bouwwerkzaamheden. Het is belangrijk om de voortgang van het project nauwlettend te volgen, kwaliteitscontroles uit te voeren en eventuele problemen of vertragingen tijdig aan te pakken.

Zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid, vindt de oplevering plaats. Er wordt gecontroleerd of het project voldoet aan de overeengekomen specificaties en kwaliteitsnormen. Eventuele resterende gebreken of onvolkomenheden worden verholpen. Na de oplevering kan er ook een periode van nazorg zijn, waarbij de ontwikkelaar verantwoordelijk blijft voor eventuele garanties en onderhoudsverplichtingen.

Het succes van projectontwikkeling.

Het succes van projectontwikkeling in de bouwsector hangt af van een goede planning, effectief projectmanagement, samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en het vermogen om te reageren op veranderingen of uitdagingen zie zich tijdens het proces kunnen voortdoen.