left right

Van het optimale comfort tot een op termijn quasi zelfvoorzienend huis.

Algemeen aannemer.

Aanpak.

Inspectie en evaluatie.

 • Beoordelen van de huidige staat van de grond, het gebouw of de structuur.
 • Identificeren van renovatie behoeften en potentiële verbeteringen.
 • Opstellen van een gedetailleerde analyse en rapportage.

Planning en ontwerp.

 • Samenwerken met de klant om behoeften en -doelen te begrijpen.
 • Ontwerpen van plannen en -tekeningen.
 • Bepalen van het benodigde materiaal, de hoeveelheid en de kosten.

Bouwwerkzaamheden.

 • Coördineren van de inzet van geschoolde arbeiders, onderaannemers en leveranciers.
 • Sloopwerkzaamheden uitvoeren indien nodig.
 • Bouwen, installeren en aanpassen van de nieuwe constructie, zoals muren, vloeren, plafonds, etc.
 • Aanpassen/plaatsen van elektrische, sanitair en HVAC-systemen.

Projectbeheer.

 • Opstellen van een tijdschema en het beheren van de projectplanning.
 • Coördineren van de levering van materialen en het beheer van de inventaris.
 • Bewaken van de voortgang van het project en het oplossen van eventuele problemen.

Kwaliteitscontrole.

 • Zorgen voor naleving van bouwvoorschriften en wettelijke normen.
 • Uitvoeren van regelmatige inspecties om de kwaliteit van het werk te waarborgen.
 • Reageren op eventuele tekortkomingen of gebreken en deze corrigeren.

Budgetbeheer.

 • Opstellen van een begroting en kostenramingen voor het project.
 • Controleren van de kosten gedurende het project en het beheren van het budget.
 • Identificeren van mogelijke kostenbesparingen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Klantcommunicatie.

 • Regelmatig communiceren met de klant over de voortgang van het project.
 • Beantwoorden van vragen, adresseren van zorgen en het verstrekken van updates.
 • Klanttevredenheid waarborgen en eventuele wijzigingen in de plannen bespreken.

Voltooiing en nazorg.

 • Afronden van het project volgens de specificaties en de planning.
 • Verlenen van garanties en nazorg diensten aan de klant.
 • Overhandigen van alle benodigde documentatie en bouwvergunningen aan de klant.

Succesformule.

Het werk van een algemeen aannemersbedrijf omvat dus een breed scala aan taken, variërend van planning en ontwerp tot bouwwerkzaamheden, projectbeheer en nazorg. Ons doel is om projecten tijdig en succesvol te voltooien binnen het vastgestelde budget en tot volle tevredenheid, terwijl ze voldoen aan de behoeften en tevredenheid van de klant.

ROCC'd partners.

ROCC specialiseert zich in projecten met een meerwaarde voor de woonervaring van morgen: van renovaties tot nieuwbouwprojecten.

Dat kunnen we uiteraard niet alleen, maar doen we met onze ROCC’d partners.

Vul het formulier in.

Bezorg ons jouw gegevens zodat we contact
met je kunnen opnemen.